Ραφήνα > Άνδρος > Τήνος > Μύκονος > Πάρος > Ίος > Σαντορίνη > Ηράκλειο

με τα Superferry και Superferry II

από 19 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2018

δρομολόγια πλοίων και εισιτήρια, Ραφήνα Άνδρος Τήνος Μύκονος

Παρατηρήσεις:

1) Την Παρασκευή 23/03/18 η επιστροφή από Μύκονο διαμορφώνεται ως εξής: Μύκονος 13:15, Τήνος 13:50-14:00, Άνδρος 15:35-15:50 άφιξη Ραφήνα 17:45. Τοπικό δρομολόγιο Ραφήνα προς Άνδρο 18:30 με επιστροφή από Άνδρο προς Ραφήνα στις 20:45.
2) Την Κυριακή 25/03/18 τοπικό δρομολόγιο από Ραφήνα προς Άνδρο στις 19:00 με επιστροφή από Άνδρο στις 21:15 .

Πάσχα 2018

από 2 έως 10 Απριλίου 2018

δρομολόγια πλοίων Πάσχα και εισιτήρια, Ραφήνα Άνδρος Τήνος Μύκονος
δρομολόγια πλοίων Πάσχα και εισιτήρια, Ραφήνα Άνδρος Τήνος Μύκονος

Παρατηρήσεις:
1) Το Μ. Σάββατο το Superferry θα διανυκτερεύσει στην Άνδρο και θα αποπλεύσει από Άνδρο την Δευτέρα του Πάσχα στις 05:00 για Μύκονο με άφιξη στις 07:00.
2) Το Μ.Σάββατο το Superferry II θα διανυκτερεύσει στην Τήνο και θα αποπλεύσει από Τήνο προς Ραφήνα στις 03:00 τη Δευτέρα του Πάσχα.
3) Την Κυριακή 01/04 το δρομολόγιο του Superferry θα διαμορφωθεί ως εξής: Από Ραφήνα 08:25 προς Άνδρο 10:20-10:30, Τήνο 12:05-12:15, Μύκονο 12:50, διανυκτέρευση.
4) Την Τετάρτη του Πάσχα 11/04 θα πραγματοποιηθεί τοπικό δρομολόγιο του Superferry ΙΙ από Ραφήνα προς Άνδρο στις 19:15 & επιστροφή από Άνδρο προς Ραφήνα στις 21:30.

από 13 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2018

δρομολόγια πλοίων και εισιτήρια, Ραφήνα Άνδρος Τήνος Μύκονος Σαντορίνη Ηράκλειο

από 2 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2018

δρομολόγια πλοίων και εισιτήρια, Ραφήνα Άνδρος Τήνος Μύκονος Πάρος Ίος Σαντορίνη Ηράκλειο

από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

δρομολόγια πλοίων και εισιτήρια, Ραφήνα Άνδρος Τήνος Μύκονος Πάρος Ίος Σαντορίνη Ηράκλειο

από 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2018

δρομολόγια πλοίων και εισιτήρια, Ραφήνα Άνδρος Τήνος Μύκονος Πάρος Ίος Σαντορίνη Ηράκλειο