εικόνες απο΄την Άνδρο, το άγαλμα του Αφανούς Ναύτη, στη Χώρα