GO UP
Image Alt

Piraeus > Cyclades > Rafina – SUPEREXPRESS

  /    /  Piraeus > Cyclades > Rafina – SUPEREXPRESS

from Piraeus

PIRAEUS PAROS NAXOS MYKONOS TINOS ANDROS RAFINA
DEP. ARRIVAL DEP. ARRIVAL ΑΝΑΧ ARRIVAL DEP. ARRIVAL DEP. ARRIVAL DEP. ARRIVAL
MONDAY 6:50 09:40 09:55 10:25 10:40 11:25 11:40 12:00 12:15 13:15 13:30 14:40
TUESDAY 6:50 09:40 09:55 10:25 10:40 11:25 11:40 12:00 12:15 13:15 13:30 14:40
WEDNESDAY 6:50 09:40 09:55 10:25 10:40 11:25 11:40 12:00 12:15 13:15 13:30 14:40
THURSDAY 6:50 09:40 09:55 10:25 10:40 11:25 11:40 12:00 12:15 13:15 13:30 14:40
FRIDAY 6:50 09:40 09:55 10:25 10:40 11:25 11:40 12:00 12:15 13:15 13:30 14:40
SATURDAY 6:50 09:40 09:55 10:25 10:40 11:25 11:40 12:00 12:15 13:15 13:30 14:40
SUNDAY 6:50 09:40 09:55 10:25 10:40 11:25 11:40 12:00 12:15 13:15 13:30 14:40

from Rafina

RAFINA ANDROS TINOS MYKONOS NAXOS PAROS PIRAEUS
DEP. ARRIVAL DEP. ARRIVAL ΑΝΑΧ ARRIVAL DEP. ARRIVAL DEP. ARRIVAL DEP. ARRIVAL
MONDAY 16:00 17:10 17:20 18:15 18:25 18:45 18:55 19:40 19:50 20:35 20:45 23:45
TUESDAY 16:00 17:10 17:20 18:15 18:25 18:45 18:55 19:40 19:50 20:35 20:45 23:45
WEDNESDAY 16:00 17:10 17:20 18:15 18:25 18:45 18:55 19:40 19:50 20:35 20:45 23:45
THURSDAY 16:00 17:10 17:20 18:15 18:25 18:45 18:55 19:40 19:50 20:35 20:45 23:45
FRIDAY 16:00 17:10 17:20 18:15 18:25 18:45 18:55 19:40 19:50 20:35 20:45 23:45
SATURDAY 16:00 17:10 17:20 18:15 18:25 18:45 18:55 19:40 19:50 20:35 20:45 23:45
SUNDAY 16:00 17:10 17:20 18:15 18:25 18:45 18:55 19:40 19:50 20:35 20:45 23:45

Notes:
On Monday 06/17 the routes will proceed as follows: From Piraes 07:00, Paros 10:00-10:10, Naxos 10:45-10:55, Mykonos 11:45-11:55, Tinos 12:10-12:20, Andros 13:10-13:20, Rafina 14:30 and from Rafina on 15:15 as of the table

May.24 - Oct.18

DAILY
PIRAEUS
DEPARTURE
0650
PAROS
ARRIVAL
DEPARTURE
0940
0955
NAXOS
ARRIVAL
DEPARTURE
1025
1040
MYKONOS
ARRIVAL
DEPARTURE
1125
1140
TINOS
ARRIVAL
DEPARTURE
1200
1215
ANDROS
ARRIVAL
DEPARTURE
1315
1330
RAFINA
ARRIVAL
1440
DAILY
RAFINA
DEPARTURE
1600
ANDROS
ARRIVAL
DEPARTURE
1710
1720
TINOS
ARRIVAL
DEPARTURE
1815
1825
MYKONOS
ARRIVAL
DEPARTURE
1845
1855
NAXOS
ARRIVAL
DEPARTURE
1940
1950
PAROS
ARRIVAL
DEPARTURE
2035
2045
PIRAEUS
ARRIVAL
2345

On Monday 06/17 the routes will proceed as follows: From Piraes 07:00, Paros 10:00-10:10, Naxos 10:45-10:55, Mykonos 11:45-11:55, Tinos 12:10-12:20, Andros 13:10-13:20, Rafina 14:30 and from Rafina on 15:15 as of the table