30% έκπτωση στα ατομικά & στα ιχ στα Σώματα Ενόπλων Δυνάμεων, σε Οπλίτες ΥΠΕΘΑ, σε Σώματα Ασφαλείας