GO UP
Image Alt

Δελτίο Τύπου, 21/01/2020

  /  Νέα & Δελτία Τύπου   /  Δελτίο Τύπου, 21/01/2020

Δελτίο Τύπου, 21/01/2020

Θέμα: «Αδικαιολόγητη και ύποπτα αρνητικά στάση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε βάρος της απρόσκοπτης δρομολόγησης πλοίων της εταιρείας ‘‘GOLDEN STAR FERRIES’’, προς όφελος ανταγωνιστικής εταιρείας που επιδιώκει τη διαμόρφωση όρων μονοπωλίου – Εξαγγελία νομοθετικών παρεμβάσεων στην ακτοπλοΐα»

Η εταιρεία ‘‘GOLDEN STAR FERRIES’’, η οποία δραστηριοποιείται από το 2011 στον τομέα της εγχώριας ακτοπλοΐας, με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την παροχή του βέλτιστου δυνατού θαλάσσιου μεταφορικού μέσου, έχει επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ, απασχολεί πάνω από 400 εργαζομένους και επενδύει διαρκώς στη συντήρηση του στόλου της και τη δρομολόγηση πλοίων από τη Ραφήνα προς τις Κυκλάδες, ενώνοντάς τες με την Κρήτη, ενώ το 2017 διακρίθηκε διεθνώς ως ‘‘Passenger Line of the Year 2017’’ από το διεθνή οργανισμό Lloyd’s. Κατά τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, επενδύει σε ταχύπλοα πλοία,  συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενδυνάμωση του τουρισμού αλλά και στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στο πεδίο της ακτοπλοΐας.

Ωστόσο, για άλλη μία φορά, και πάλι πρόσφατα αντιμετώπισε την αδικαιολόγητα αρνητική στάση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που θέτει προσκόμματα και μας αιφνιδιάζει με εξωθεσμικές πρακτικές, θέτοντας ζήτημα βιωσιμότητας της εταιρείας μας. Συγκεκριμένα, ενώ στις 13-12-2019 υπεβλήθη αίτημα τροποποίησης ακτοπλοϊκού δρομολογίου και ενώ το αρμόδιο γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του αιτήματός μας, μας ανακοινώθηκε εκτός προβλεπόμενης διαδικασίας του ν. 2932/2001 ότι το αίτημά μας είτε θα απορριφθεί εν συνόλω είτε θα εγκριθεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τροποποιημένο ως προς τους όρους της δρομολόγησης. Συγκεκριμένα, για δρομολόγηση που εκκινούσε στις 07:45 από το Λιμένα Ηρακλείου προς Σαντορίνη, αιτηθήκαμε να εκτελείται όχι από συμβατικό πλοίο αλλά πλέον από ταχύπλοο, για λόγους απελευθέρωσης της αγοράς της ακτοπλοΐας. Δηλαδή προτάθηκε προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το ήδη εγκεκριμένο δρομολόγιο να εκτελείται εφεξής με πλοίο χωρητικότητας 809 επιβατών και 145 οχημάτων, αντί πλοίου χωρητικότητας άνω των 1.400 επιβατών και 270 οχημάτων, ουσιαστικά απελευθερώνοντας την αγορά και ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό, ώστε, σε καμία περίπτωση, δεν ανακύπτει ζήτημα μονοπωλίου εκ μέρους μας.

Ωστόσο, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αγνοώντας και υποβαθμίζοντας το θεσμικό ρόλο του Σ.Α.Σ., καθυστερεί παράνομα και καταχρηστικά την υπογραφή της απόφασης δρομολόγησης πλοίων, η οποία ήδη έπρεπε να έχει υπογραφεί βάσει του εδαφίου β’ της παρ. 3 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001. Παράλληλα, ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού μας ανακοινώνει απροκάλυπτα και μεροληπτικά ότι δεν θα ευοδωθεί το αίτημά μας, γιατί υπάρχει δήθεν διάκριση εις βάρος  ανταγωνιστικής εταιρείας , η οποία πίεσε για την αλλαγή των ωραρίων αναχώρησης του δικού μας πλοίου σε ώρες που είτε δεν εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό είτε περιορίζουν δραματικά το μεταφορικό μας έργο, αφού η ανταγωνίστρια εταιρεία διαθέτει δύο ταχύπλοα σκάφη που προηγούνται χρονικά στις αναχωρήσεις τους από εμάς. Επομένως, στόχος των πιέσεων που έχουν ασκηθεί στο Υπουργείο είναι η πλήρης κυριαρχία της εν λόγω ανταγωνιστικής εταιρείας και η διαμόρφωση όρων μονοπωλίου στο Λιμένα Ηρακλείου. Επισημαίνεται δε ότι η σκόπιμη καθυστέρηση έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης εμποδίζει την εταιρεία μας να προβεί σε οικονομικό προγραμματισμό διάθεσης των εισιτηρίων της εγκαίρως σε ξένα πρακτορεία, ενόψει μάλιστα της επικείμενης θερινής περιόδου, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αξιόλογα διαφυγόντα κέρδη σε βάρος της. Παράλληλα, με τις ενέργειες και παραλείψεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου παραβιάζονται βασικές και συνταγματικά κατοχυρωμένες διοικητικές αρχές – ενδεικτικά η αρχή της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης, της ειδικής, επαρκούς και νόμιμης αιτιολόγησης των αποφάσεων, καθώς και του σεβασμού του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού.

Δεδομένων των ανωτέρω, η εταιρεία μας προέβη σε σειρά ενεργειών για την ενημέρωση των αρμοδίων θεσμικών οργάνων για την αυθαίρετη, παράνομη και μεροληπτική αντιμετώπιση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπό την πίεση της δημοσιότητας που έλαβε το θέμα, το Υπουργείο εξέδωσε παραπλανητικό δελτίο τύπου στις 17-01-2020, με το οποίο ενημέρωνε ότι εγκρίθηκαν τα δρομολόγια της Golden Star Ferries, στη γραμμή από Ραφήνα έως Μύκονο και Νάξο, καθώς και τα δρομολόγια από Ηράκλειο Κρήτης προς τα παραπάνω νησιά, χωρίς ωστόσο – σκοπίμως – να διευκρινίζει τις ώρες δρομολόγησης των πλοίων της εταιρείας μας.

Επειδή η αυθαίρετη, παράνομη, μονομερής και άκαμπτη στάση του Υπουργείου που εξυπηρετεί μονοπωλιακά συμφέροντα ανταγωνίστριας εταιρείας που δολίως επιδιώκει να μας εκποδήσει από την αγορά, αναγνωρίζοντας ότι εμείς κινούμαστε με νόμιμο και λογικό τρόπο, με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην οικονομική καταστροφή την εταιρεία μας, θέτει τον προβληματισμό περί συνέχισης δραστηριοποίησής της στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Αιφνιδιάζοντας περαιτέρω την αγορά της ακτοπλοΐας και ενώ ήδη εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί των αιτημάτων δρομολόγησης πλοίων βάσει της γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ. του Δεκεμβρίου του 2019, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξαγγέλλει νομοθετικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της ακτοπλοΐας (ν. 2932/2001), με νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί έως το τέλος Ιανουαρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και να τεθεί σε διαβούλευση εν συνεχεία. Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα, αφορμή για τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία στάθηκαν οι νόμιμες και λογικές αντιδράσεις της εταιρείας μας σχετικά με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω του ισχύοντος ν. 2932/2001 που δήθεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών και εμπεριέχει γκρίζες ζώνες που χρήζουν διευκρίνισης.

Επισημαίνουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ακτοπλοΐας αλλά πρωταρχική προτεραιότητά του πρέπει να είναι η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ακόμα και αν δεν βολεύει τους ημετέρους που θέλει να εξυπηρετήσει η πολιτική του ηγεσία, ιδίως αν αυτοί εκπροσωπούν μονοπωλιακά και ιδιοτελή συμφέροντα εναντίον σύννομων εταιρειών.

Με λίγα λόγια, το Υπουργείο, με τις νομοθετικές του εξαγγελίες, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια της κοινωνίας και της ακτοπλοΐας, δήθεν επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαροι και ισότιμοι κανόνες για τους δραστηριοποιούμενους στην ακτοπλοΐα. Όμως, η πικρή πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς το Υπουργείο επιδιώκει να αποφύγει την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με κάθε τρόπο – ακόμα και αδιαφορώντας για την πρόσφατη ομόφωνα θετική γνωμοδότηση του Σ.Α.Σ. για το δίκαιο αίτημά μας. Επίσης, με αυτά τα τερτίπια επιδιώκει να υποβαθμίσει περαιτέρω το Σ.Α.Σ., να δικαιολογήσει την άρνηση του Υπουργού να συμμορφωθεί με το γνωμοδοτικό έργο του Σ.Α.Σ., ρίχνοντας το ανάθεμα σε μία δήθεν ασαφή και θολή νομοθεσία που δεν του επιτρέπει να εγκαθιδρύσει κανόνες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της ακτοπλοΐας.

Αναρωτιόμαστε αν το Υπουργείο τελικώς θα εφαρμόσει ότι γνωμοδότησε ομόφωνα το Σ.Α.Σ. υπέρ του αιτήματος της εταιρείας μας ή αν θα υποκύψει στις πιέσεις συγκεκριμένης ανταγωνιστικής ακτοπλοϊκής εταιρείας που οι ιθύνοντες του Υ.ΝΑ.ΝΠ. ξεκάθαρα επεσήμαναν ότι έχει «στεναχωρηθεί» από τη δραστηριοποίηση της εταιρείας μας, αν θα διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό ή θα οδηγήσει μία καθ’ όλα σύννομη εταιρεία σε οικονομική καταστροφή, ικανοποιώντας το επιτακτικό αίτημα ανταγωνιστικής εταιρείας, αν θα εξασφαλίσει όρους μονοπωλίου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και του επιβατικού κοινού ή θα συμμορφωθεί με τη νομιμότητα και τη διαφάνεια. Προκρίνεται η τήρηση της διαφάνειας και της νομιμότητας, διαφορετικά καταλύεται η έννοια του κράτους δικαίου και αμαυρώνεται η Κυβέρνηση που ευαγγελίζεται την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και ο υγιής ανταγωνισμός!