GO UP

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους ταξιδιού …και καλό ταξίδι!

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΑΤΗ

Τα εισιτήρια είναι προσωπικά, ονομαστικά, δεν μεταβιβάζονται και ισχύουν αποκλειστικά για την διαδρομή, την ημερομηνία και την κατηγορία για την οποία έχουν εκδοθεί.

Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέσω όλων των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Ταξιδιωτικών Γραφείων, των Λιμενικών Γραφείων, των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας ή μέσω διαδικτύου.

Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41, για λόγους ασφαλείας η ονομαστική κατάσταση επιβαινόντων είναι υποχρεωτική σε κάθε δρομολόγιο και στα εισιτήρια πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Επιβάτη, Φύλο (άνδρας – γυναίκα), Ηλικιακή Κατηγορία (ενήλικος, παιδί, βρέφος), Ιθαγένεια, Τύπος και Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος, εφόσον υπάρχει.

Είναι απαραίτητη η ακριβής καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου των επιβατών, για σημαντικές ενημερώσεις τους σε περίπτωση τροποποίησης των δρομολογίων (π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών). Σε περιπτώσεις κρατήσεων επιβατών εκτός Ελλάδος, να αναγράφεται και ο 4ψήφιος κωδικός κλήσης της χώρας τους.

Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ και αντίστοιχα να ενημερώνετε εγκαίρως η εταιρεία γραπτώς στο booking@goldenstarferries.gr

Παιδιά μέχρι 5 ετών: είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο σε οικονομική θέση.

Οχήματα χρήσης εναλλακτικού καυσίμου AFVs (υβριδικά & αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα καθώς και οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα), τα οποία έχουν βλάβη στην τροφοδοσία τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους κατά την περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί, δεν θα επιτρέπεται να επιβιβασθούν στα πλοία. Ο εκάστοτε οδηγός-κάτοχος του οχήματος AFVs, φέρει την αποκλειστική ευθύνη κατά την οποία διασφαλίζει ότι το εν λόγω όχημα δεν παρουσιάζει βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας ή στους συσσωρευτές του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Οι επιβάτες βάση του νόμου υπ’ αριθμ. 3709/2008 υποχρεούνται να προσέρχονται στο πλοίο το αργότερο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση ή σε περίπτωση που ταξιδεύουν με όχημα να βρίσκονται στο σημείο φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου. Ο
οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά, πριν από τη φόρτωσή τους στο πλοίο. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από τους Κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στη περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.  Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση σε επιβάτη χωρίς τα απαραίτητα αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα. Εάν ο επιβάτης επιθυμεί να αποβιβασθεί πριν τον απόπλου του πλοίου, τότε υποχρεούται να το δηλώσει στο Λογιστήριο του πλοίου και να πάρει μαζί του τις αποσκευές και το όχημά του, εφόσον είναι εφικτό να μετακινηθεί από τον χώρο στάθμευσης του πλοίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας μέχρι και 12 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης. Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής τους. Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά προς επιβίβαση, εάν δεν έχουν αντικατασταθεί με νέα εισιτήρια της συγκεκριμένης αναχώρησης. Εφόσον μέχρι την ημερομηνία ταξιδιού έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι τους πρέπει να καταβάλουν τη διαφορά, σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό δεν επιστρέφεται.

Τα εισιτήρια μπορούν να αντικατασταθούν (αλλαχθούν) έως και 2 φορές.

Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας καθώς και τα εισιτήρια που έχουν αντικατασταθεί δεν μπορούν να ακυρωθούν.

Για την μετατροπή εισιτήριων σε ανοιχτής ημερομηνίας επικοινωνείτε με το πρακτορείο έκδοσης.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΝ

Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και εφόσον έχουν προσκομισθεί τα πρωτότυπα εισιτήρια. Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.

Ακυρώσεις εισιτηρίων μέσω του online συστήματος κρατήσεων της εταιρείες μας γίνονται μέσω email στο booking@goldenstarferries.gr.

Σύμφωνα με τον χρόνο της ακύρωσης ισχύουν οι ακόλουθοι όροι ακυρωτικών:

14 ημέρες έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση τα εισιτήρια ακυρώνονται με 25% ακυρωτικά, ενώ από 6 ημέρες έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση τα ακυρωτικά είναι 50%.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (π.χ. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ: 
Οι επιβάτες και τα οχήματα μπορούν να επιβιβασθούν χωρίς να αλλάξουν τα εισιτήριά τους.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με αντικατάσταση του αρχικού εισιτηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Παρακαλούνται οι επιβάτες σε περιπτώσεις που προβλέπεται καθυστέρηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών να επικοινωνούν με τα λιμενικά γραφεία της εταιρείας για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης, θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία όσον αφορά την απώλεια αναφέροντας όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (ημερομηνία ταξιδίου, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου) τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού στο booking@goldenstarferries.gr.
Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρείας να έχει μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας ή να έχει ταξιδέψει σε διάστημα 1 έτους από την ημερομηνία ταξιδίου, η εταιρεία θα το αντικαταστήσει με δωρεάν εισιτήριο της ίδιας διαδρομής και κατηγορίας με το απολεσθέν..
Όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου θα τα αναζητήσετε στο γραφείο έκδοσης, ή σε κάποιο από τα λιμενικά γραφεία. Η δήλωση απώλειας θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με email στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας .

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρεία θα κάνει κάθε προσπάθεια για να τηρήσει τα δρομολόγια που έχουν προγραμματισθεί. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους, εφόσον παραστεί ανάγκη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εμπορικών εκπτώσεων, εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

Η διάρκεια του ταξιδίου αναφέρεται στον χρόνο που μεσολαβεί από την έξοδο από τον λιμένα αναχώρησης έως την είσοδο στον λιμένα άφιξης.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα πλοία της εφόσον κριθεί απαραίτητο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος. Οι αποσκευές δεν πρέπει να περιέχουν αντικείμενα αξίας. Τα αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. Παρακαλούνται οι κ.κ. επιβάτες να μην τοποθετούν αποσκευές ή αντικείμενα στα καθίσματα ή τις θέσεις επιβατών.

Ο μεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου, μόνο εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλεια χρημάτων, πολύτιμων ειδών ή αποσκευών στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου, στα οχήματα ή στις καμπίνες.

Οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν αποσκευές έως 50 κιλών.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες αλλά και κατάλληλοι χώροι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες. Ο αριθμός των συγκεκριμένων καμπινών είναι περιορισμένος γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσεων.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Παιδιά τα οποία δεν συνοδεύονται από ενήλικους επιτρέπεται να ταξιδεύσουν από ηλικία 15 ετών μέχρι 17 ετών, έχοντας απαραιτήτως μαζί τους γραπτή έγκριση – δήλωση, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς ή κηδεμόνες. Σε διαφορετική περίπτωση ή εφόσον είναι 14 ετών και κάτω δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των γονέων/κηδεμόνων η οποίοι δηλώνουν ότι φέρουν την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο ανήλικο τέκνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή για κάθε ζημιά που προκαλείται σε αυτό από τρίτους.Η πρωτότυπη δήλωση να εκδίδεται εις διπλούν ανά διαδρομή ώστε ο επιβάτης να επιδεικνύει τη μία στο πρακτορείο έκδοσης και την άλλη να την έχει μαζί του προς ενημέρωση του πλοίου.

Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.

Κατεβάστε εδώ τη δήλωση ή βρείτε τη δήλωση στα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά γραφεία της εταιρείας μας.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Για μεταφορά ασυνόδευτου οχήματος επικοινωνείτε με τα κατά τόπους κεντρικά λιμενικά γραφεία. Κατόπιν επαρκούς διαθεσιμότητας, και απαραιτήτως συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας ολοκληρώνετε τη διαδικασία.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά – επιβίβαση ασυνόδευτων οχημάτων χρήσης εναλλακτικού καυσίμου (υβριδικά & αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα καθώς και οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα).

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό, ότι με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ηλεκτρικά οχήματα αμιγώς ή επαναφορτιζόμενα (Plugin) για να ταξιδεύουν με τα πλοία της εταιρείας μας, το επίπεδο φόρτισης του συσσωρευτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της συνολικής χωρητικότητας του.

Σε περίπτωση που το όχημα χρησιμοποιεί υγραέριο ή φυσικό αέριο, η δεξαμενή καυσίμου δεν πρέπει να περιέχει καύσιμο άνω του 50% της χωρητικότητας της.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ – ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Επιβάτες που ταξιδεύουν έχοντας μαζί τους ζώα Συντροφιάς, Θεραπείας ή Βοήθειας θα πρέπει απαραιτήτως να το δηλώνουν κατά την κράτηση/έκδοση των εισιτηρίων τους. Εκδίδονται εισιτήρια μηδενικού ναύλου για τα ζώα. Για την έκδοση, είναι απαραίτητος ο αριθμός βιβλιαρίου, το μέγεθος του ζώου και η κατηγορία (βοηθείας, συντροφιάς).

Διατίθενται ειδικές καμπίνες αλλά και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής κατοικίδιων. Ο αριθμός των καμπινών αυτών είναι περιορισμένος, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης.
Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε άλλες καμπίνες (εκτός των ειδικών), καθώς και σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Τα σκυλιά εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο.
Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του. Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες έχασαν ή βρήκαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα και πριν την αποβίβασή τους την Ρεσεψιόν του πλοίου.Για οποιαδήποτε πληροφορία μετά την αποβίβαση, μπορείτε να απευθύνεστε στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας προωθώντας γραπτό μήνυμα στο general@goldenstarferries.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο, στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.
Οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή την ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του.
Μετά την επιβίβαση δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπεύθυνων Αξιωματικών του πλοίου.
Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ματαιώσει το ταξίδι του μετά την επιβίβασή του, πρέπει να μεταφέρει εκτός πλοίου τις αποσκευές του και το όχημά του (εφόσον αυτό είναι δυνατόν).
Εάν έχετε μαζί σας όπλο, παρακαλούμε να το δηλώσετε κατά την επιβίβαση.

Σε περιπτώσεις πτήσεων, καλό είναι να μεσολαβούν τουλάχιστον δύο με τρείς (2-3) ώρες από την υπολογισμένη άφιξη στο λιμάνι μέχρι και την ώρα αναχώρησης της πτήσης.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο  212-2224000  ή  μέσω  e-mail στη διεύθυνση:
general@goldenstarferries.gr

ΝΟΜΟΣ 3730 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Με βάση τον υπ’ αριθμ. 3730 νόμο του Υπουργείου Υγείας, από 1η Ιουλίου 2009 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και στις καμπίνες των πλοίων μας. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των εξωτερικών ανοικτών καταστρωμάτων.