GO UP

Milos Is Calling: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην οδό ΦΙΛΩΝΟΣ 133, 185 36, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (εφεξής η «Διοργανώτρια») με ΑΦΜ: 996998616 και ΔΟΥ: ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Milos Is Calling», (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Στο Διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής γυναίκες και άντρες άνω των 18 ετών.
 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Διοργανώτριας», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.
 3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο https://www.facebook.com/GoldenStarFerries/ . Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος όπως αυτοί αναφέρονται και έχουν αναρτηθεί σε σελίδα του εταιρικού ιστότοπου. Για τη συμμετοχή στον ως άνω Διαγωνισμό, η αγορά προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική.
 4. H διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από τις 16 Ιουλίου 2019, ώρα 07:30 έως τις 20 Ιουλίου 2019, ώρα 23:00. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή, για εύλογη αιτία, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στον «τοίχο» της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/GoldenStarFerries/
 5. Ρητά προβλέπεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν σχόλια, που είναι πιθανό να κάνουν οι συμμετέχοντες στο σχετικό ιστότοπο, τα οποία αντίκεινται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.
 6. Ο χρήστης καλείται να κάνει δημόσιο σχόλιο στο αντίστοιχο Post στη Facebook σελίδα της Διοργανώτριας στο οποίο θα πρέπει να αναφέρει 3 παραλίες του νησιού. Εφόσον ανακοινωθεί ο νικητής στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook, θα πρέπει να στείλει με μήνυμα inbox στην Διοργανώτρια τα παρακάτω στοιχεία (ονοματεπώνυμο του ιδίου αλλά και τηλέφωνο επικοινωνίας).
 7. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία του διαγωνισμού τότε θα λαμβάνει μία συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών.
 8. Συνολικά θα κληρωθεί ένα δώρο. Το δώρο θα αφορά 2 άτομα τα οποία θα κερδίσουν:
  • ακτοπλοϊκά εισιτήρια aller retour για τα 2 άτομα με το HSC SuperCat(οικονομική θέση)
  • διαμονή στην Μήλο, για 2 νύχτες (3 ημέρες) στο Psaravolada Milos Resorts από τις 23 Ιουλίου έως τις 25 Ιουλίου
  • 1 δείπνι για 2 άτομα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου
 9. Σχετικά με το δώρο, θα αναδειχθεί ένας νικητής μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης στις 21 Ιουλίου 2019. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους, κατά έγκυρο τρόπο, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή που: (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση – της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα – της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Μετά την κλήρωση του νικητή, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο κλήρωση των επιλαχόντων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το δώρο, σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής των αρχικών νικητών, ή σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο.
 10. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με online πρόγραμμα. Η διαφάνεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα διασφαλιστεί με screenshot το οποίο θα καταγράφει τη τυχαία επιλογή του νικητή.
 11. Ο νικητής του δώρου θα ειδοποιηθεί για το δώρο του και τις σχετικές λεπτομέρειες απόδοσης αυτού από την σελίδα της Διοργανώτριας στο facebook.
 12. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων, τα οποία τηρούνται από τη Διοργανώτρια με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας της συμμετοχής στο Διαγωνισμό την ανάδειξη των νικητών και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, κατά την αποδοχή συμμετοχής του χρήστη θα συλλέξουμε τα στοιχεία από το προφίλ του Συμμετέχοντα στο facebook (Όνομα, Επίθετο) και κατά την επικοινωνία μέσω προσωπικού μηνύματος στο facebook σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής από την κλήρωση, το ονοματεπώνυμό, το email και τον αριθμό τηλεφώνου του.
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε συμμετέχοντος προς τη Διοργανώτρια, προκειμένου να καταχωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή και η χορήγηση των Δώρων σε αυτόν. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.
  • Με την ολοκλήρωση της χορήγησης των Δώρων, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα καταστρέφονται. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαγωνισμό και δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.
  • Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς (όπως ενδεικτικά τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο), οι δε Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχουν αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς αντάλλαγμα, για όλα τα μέσα, διαδικτυακά και μη, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος εκ των συμμετεχόντων επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δικαιούται να το κάνει οποτεδήποτε και χωρίς καμία επιβάρυνση, απευθυνόμενος στην Διοργανώτρια κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email marketing@goldenstarferries.gr. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, επικοινωνώντας στα ίδια ως άνω στοιχεία.
 13. Το δώρο είναι επιλογή της Διοργανώτριας, είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα είδη.
 14. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση των στοιχείων των συμμετεχόντων από το ηλεκτρονικό του σύστημα.
 15. Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, όπως, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή ή εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή εάν προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας.
 16. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη -της Διοργανώτριας, της επεξεργασίας και της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προκύπτουσες συνέπειες για τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη λειτουργία του διαδικτύου ή της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, υπερφόρτωση του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ορθός τρόπος απάντησης) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, που θα μεταφέρει τα ηλεκτρονικά μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
 17. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας.
 18. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο.
 19. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη ανάγνωση και αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.
 20. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο marketing@goldenstarferries.gr. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων όπως έχουν συμπληρωθεί στο σύστημα της διοργανώτριας και θα τηρούνται σε αυτό μέχρι και την εξαργύρωση του δώρου.